Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4404 a822 350
Reposted fromalsh alsh vianezavisan nezavisan
4512 d0ab 350
Reposted fromNicinic Nicinic viatobecontinued tobecontinued
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viatobecontinued tobecontinued
Od samotności gorsza jest tylko świadomość, że inni wiedzą, że jesteś samotny.
— "Misfits" 01x02
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatobecontinued tobecontinued
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromBundz Bundz viaszydera szydera
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium vianiemaproblemu niemaproblemu
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viaszydera szydera
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaelusive elusive
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaplacekijacek placekijacek
9790 19a6 350
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagittaara gittaara
You never regret being kind.
“Du bereust niemals nett gewesen zu sein.”
(via h-erzrasen)
Nie chcę czekać na wiadomość od Ciebie, na uśmiech, na rozmowę.. nie chcę, ale czekam..
— z cyklu, lubię Cię, napisz..

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaszydera szydera
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
1415 428d 350
Reposted frommetadon metadon viabrakperspektyw brakperspektyw
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaxannabelle xannabelle
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl