Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9213 1b5a 350

potatopunx:

red-hot-sky:

monkeysaysficus:

onyourleftbooob:

Before vs After Adoption

[source]

😭

This post is so fukin pure

Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaszydera szydera

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaszydera szydera
1519 8318 350
Reposted frombrumous brumous viazdjeciahuja zdjeciahuja
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
8261 8da7 350
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
0194 296c 350
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
1465 3af0 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamimi07 mimi07
4970 d56d 350

Learning How to Cook

Reposted fromcat-gifs cat-gifs
9631 74c7 350
Reposted fromrichardth richardth viaszydera szydera
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
Reposted fromtruustme truustme viasweetnothingg sweetnothingg
9594 ee41 350
9254 bd37
Reposted fromschaaf schaaf viaasparagus asparagus
3729 6fbd 350
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
5367 8c2b 350
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viasatyra satyra
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl