Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1244 1c1e 350
Reposted from777727772 777727772
7907 d420 350
7919 518f 350
8936 5449 350
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianezavisan nezavisan
Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. 
Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... 
Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie.
-To co mam zrobić mamo? - zapytała, jak wtedy, kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
5505 259c 350
Reposted fromsosna sosna viamimi07 mimi07
6007 9a05 350
Reposted fromtojika4 tojika4 viamimi07 mimi07
1355 912c 350
Reposted fromGIFer GIFer vianezavisan nezavisan
5298 d304 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
0427 4a86 350
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg vianezavisan nezavisan
5447 ffc0 350
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
6403 ade6 350
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
4141 a950 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl