Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5447 ffc0 350
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
6403 ade6 350
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
4141 a950 350
5809 ef13 350
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viatobecontinued tobecontinued
3677 bc7c 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamimi07 mimi07
4563 3cd5 350
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viamalusiaa malusiaa
1079 19cf 350
4934 0066 350
Reposted fromsunlight sunlight viaszydera szydera
9455 662e 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaszydera szydera
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaelusive elusive
3244 c4fd 350
6706 8c96 350
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
9213 1b5a 350

potatopunx:

red-hot-sky:

monkeysaysficus:

onyourleftbooob:

Before vs After Adoption

[source]

😭

This post is so fukin pure

Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaszydera szydera

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaszydera szydera
1519 8318 350
Reposted frombrumous brumous viazdjeciahuja zdjeciahuja
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl