Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
3000 0b63 350
friend
Reposted frommoralna moralna viaxannabelle xannabelle
0393 51f9 350
Reposted fromdelain delain viaxannabelle xannabelle

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viathisnonsense thisnonsense
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viablackheartgirl blackheartgirl
6467 16a2 350
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiemaproblemu niemaproblemu
7828 81a4 350
Reposted fromwetryagain wetryagain viatulele tulele
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagittaara gittaara
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
8657 8a3a 350
7754 041e 350
#me
Reposted fromapatia apatia vianezavisan nezavisan
at least we know how impostor looks like;)
2573 72b9 350
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaelusive elusive
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaelusive elusive
8310 584e 350
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viaxannabelle xannabelle
5356 f159 350
Reposted fromstayopen stayopen viatulele tulele
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir viatulele tulele
7574 7db5 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl