Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1391 0526 350
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
1375 83e9 350
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Nauczyłam się tego w okropnych okolicznościach. Nieważne, jak mocno błagasz kogoś, aby został, jeśli chce odejść i tak to zrobi. Jedyne co nam pozostaje, to nauczyć się dać im odejść.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Zawsze dajemy sobie czas. Aż któregoś dnia już go nam nie starcza.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
7793 232f 350
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
5894 3ebe 350
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
8257 b70e 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaszydera szydera
Tęsknie do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaszydera szydera
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
2032 c0de 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
2664 7c67 350
Reposted fromoll oll viaPatij Patij

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaplacekijacek placekijacek
A Ty? O kim będziesz myśleć, jak będziesz umierać?
— Lisie obawy
2802 3fba 350
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viascorpix scorpix
4403 737b 350
Reposted frompampunio pampunio viascorpix scorpix
4250 ac69 350
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl