Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2713 66f7 350
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
5048 3cd9 350
Reposted fromGIFer GIFer vianocnatesciowa nocnatesciowa
5785 8675 350
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
8690 0a78 350
Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku! 
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku.
— Kornel Makuszyński
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Bo kto jest zazdrosny, ten kocha, prawda?
— Marie Lucas - Między teraz a wiecznością
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Nie ucz się żegnać.
Naucz się odchodzić po cichu.
— Kaja Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans - Obiecaj mi
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Obietnice to najlepszy sposób, żeby samemu sobie zrobić krzywdę.
— Cormac McCarthy – To nie jest kraj dla starych ludzi
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frompieprzycto pieprzycto
8713 381c 350
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
1391 0526 350
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
1375 83e9 350
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl